Co nowego
Bądź na bieżąco

Aktualności
mar
30

Zawieszenie spłat rat kredytu❗️
Poniżej publikujemy najistotniejsze informacje z poszczególnych banków. Pamiętaj, że z zawieszenia spłat można korzystać jednorazowo, w każdym wypadku jest to jedynie odłożenie płatności na okres późniejszy.

Jeśli Twoja rata wydaje się być zbyt wysoka lub chcesz sprawdzić możliwość obniżenia kosztów kredytu, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy czy możesz zaoszczędzić bez dokonywania prolongaty spłaty kredytu.

Reasumując: jeśli możesz, lepiej płacić zgodnie z harmonogramem.

- Santander Bank Polska: Prolongata w spłacie kapitałowej części raty oznacza, że przez 3 miesiące płacisz tylko odsetki – są one naliczane na dotychczasowych zasadach. Prolongata spłaty części kapitału spowoduje przesunięcie spłaty ostatniej raty o 3 miesiące, z wyjątkiem kredytów samochodowych i hipotecznych, które trwają zgodnie z pierwotnym okresem kredytowania wskazanym w umowie. Zawieszone do spłaty kapitałowe części rat podlegają spłacie w pozostałym okresie kredytowania, wydłużonym o 3 miesiące dla kredytów gotówkowych i ratalnych. W okresie prolongaty obowiązuje terminowa spłata.
Alior Bank: W czasie czasowego odroczenia standardowo naliczamy odsetki od pozostałego do spłaty kapitału. Po zakończeniu okresu czasowego odroczenia na nowo przeliczymy kredyt, uwzględniając również odsetki naliczone w trakcie odroczenia. Wygenerujemy nowy harmonogram spłaty, który będzie zawierał zaktualizowaną wysokość raty kapitałowo-odsetkowej. Pierwotny okres, na który udzielono zobowiązania kredytowego, wydłużymy o 3 miesiące (3 raty).
mBank: Liczba rat się nie zmieni. Nadal przez te 6 miesięcy będziesz spłacać część odsetkową kredytu
PEKAO SA: możliwe jest zawieszenie spłaty rat nawet na 3 miesiące. Decyzja dotycząca spłaty kapitału i odsetek podejmowana jest indywidualnie.
PKO BP: możesz skorzystać z zawieszenia 3 następujących po sobie raty kredytu/pożyczki. Prolongacie ulegają zarówno odsetki jak i kapitał. Nie spłacane w tym okresie środki, zostaną równo rozłożone do raty pozostających do spłaty po okresie zawieszenia.