Co nowego
Bądź na bieżąco

Aktualności
lis
05

Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. Tym samym koszt kapitału w Polsce nie zmienia się od marca tego roku. To zła wiadomość dla kredytobiorców, którzy nie będą mogli liczyć na niższe raty kredytu.

Główna stopa procentowa pozostała na poziomie 1,5 procent. Stopa lombardowa, czyli koszt kredytu, jaki NBP udziela bankom komercyjnym, wynosi 2,5 procent, a stopa depozytowa ma wysokość 1,5 procent.

Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego wpływają na tzw. stawkę WIBOR, czyli stopę kredytu na rynku międzybankowym. Na jej podstawie banki komercyjne obliczają oprocentowanie kredytów. Do ostatecznego kosztu kredytu trzeba również doliczyć marżę banku.
Jak pokazuje załączony wykres, kredytobiorcy i tak nie mogą narzekać. Historycznie niskie stopy znacznie wpływają na wysokość raty. Różnice odczuwają szczególnie Klienci, którzy swoje zobowiązania zaciągnęli do końca 2012 r.
W najbliższej przyszłości raczej nie powinniśmy spodziewać się drastycznego wzrostu stóp procentowych.