Co nowego
Bądź na bieżąco

Aktualności
paz
08

zgarnij 500 zł za skuteczne polecenie Klienta!


1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki I edycji promocji pod nazwą „Zabankuj.pl 500+” (dalej „Promocja”).
2. Promocja polega na premiowaniu uczestników za to, że aktywnie rekomendują znajomym otwarcie usługi świadczone przez Organizatora Konkursu (Tomasz Wachel Pośrednictwo Finansowe Zabankuj.pl).
3. Nagrodą w promocji może być voucher o wartości 500,00 zł do wykorzystania:
- w serwisie internetowym www.allegro.pl
- na stacjach benzynowych BP
- w hipermarketach TESCO
Wybór nagrody zależy od uczestnika promocji.
4. Promocja trwa od 08 października 2018 r.  i trwa do 30 grudnia 2018 r.
5. Uczestnikiem promocji może być rezydent Rzeczpospolitej Polskiej, który na dzień 08 października 2018 r. ukończył 18 lat.
6. Warunki uzyskania nagrody:
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora konkursu w zakresie promocji
- polecenie Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.zabankuj.pl
lub
- informacja od Klienta o osobie polecającej
- nagroda przekazana zostanie jedynie za skuteczne polecenie Klienta (jako skuteczne polecenie, rozumiane jest realizacja pełnej usług pośrednictwa finansowego dla Klienta, zakończone wypłatą kredytu gotówkowego powyżej 50 000,00 zł, hipotecznego powyżej 100 000,00 zł lub firmowego powyżej 100 000,00 zł)
7. Każdy z uczestników może przystąpić do promocji wielokrotnie w całym okresie jej trwania.
8. Nagroda dla uczestników promocji przekazana zostanie nie później niż do dnia 31 stycznia 2019 roku.
9. W sprawach nie uregulowanych regulaminem rozstrzygające są zapisy Kodeksu Cywilnego.