Co nowego
Bądź na bieżąco

Aktualności
maj
23
Ścieżką przetartą przez Alior i Getin zdecydował się podążyć kontrolowany przez państwo Bank Pocztowy, który zaoferował podporządkowane obligacje 10-letnie oprocentowane według wzrostu Wibor 6M + 2,8 pkt. proc. marży. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie „pocztowych” obligacji wyniesie 4,5%.
W późniejszym czasie w/w obligacje, będzie można odsprzedać na GPW. Jeśli oczywiście znajdą się na nie chętni.
Taka inwestycja niesie za sobą niskie ryzyko. Pamiętać należy, że finalny gwarantem jest skarb państwa. Oczywiście, przy założeniu, że w okresie 10 lat, Bank Pocztowy nie zmieni struktury właścicielskiej.