Co nowego
Bądź na bieżąco

Aktualności
kwi
12
Zdolność kredytowa - czyli czy stać mnie na kredyt?
O przyznaniu przez bank kredytu niezmiennie decyduje tzw. zdolność kredytowa, czyli zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonych umową terminach. Przed wydaniem pozytywnej decyzji bank dokładnie analizuje sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy.
Wysokość kredytu z jednej strony uzależniona jest od wartości nieruchomości i wnoszonego wkładu własnego, a z drugiej od oceny banku dotyczącej możliwości terminowej spłaty zobowiązania przez konkretnego Klienta.
W dużym uproszczeniu, badanie zdolności kredytowej polega na sprawdzeniu przez bank stabilności, wysokości oraz źródeł dochodów uzyskiwanych przez Klienta oraz porównaniu ich ze stałymi miesięcznymi wydatkami i obciążeniami. Pod uwagę brana też jest historia spłaty wcześniejszych zobowiązań. Robi się to między innymi przez zbadanie raportu z Biura Informacji Kredytowej. Gromadzi ono dane o zobowiązaniach zaciągniętych w bankach, SKOK-ach, a coraz częściej także w firmach pożyczkowych. Raport BIK mówi o tym, czy w przypadku danego Klienta takie zobowiązania w ogóle istnieją lub występowały w przeszłości, a jeżeli tak, to czy były spłacane terminowo. Bank dowie się również ile kredytów i w jakiej kwocie klient spłaca obecnie, ile pozostało do spłaty i czy nie poręczył spłaty zobowiązań innych osób. Można, bez żadnej przesady, stwierdzić, że raport BIK stanowi obecnie jedno z najważniejszych źródeł informacji o potencjalnym kredytobiorcy.
Informacje zawarte w w/w raporcie, mogą stawiać Klienta w negatywnym świetle, jeżeli posiada zobowiązania, które nie były spłacane terminowo. Ponad 60-dniowe opóźnienia w spłacie poprzednich kredytów niemal zawsze dyskwalifikują danego Klienta jako potencjalnego kredytobiorcę. Z raportu BIK mogą jednak wypływać również pozytywne informacje. Jeżeli jego dotychczasowa współpraca z bankami układała się prawidłowo, zdecydowanie poprawia to wizerunek klienta w oczach instytucji finansowych i finalnie, może mieć nawet wpływ na wysokość oprocentowania kredytu.  W myśl zasady: solidni płacą mniej, warto dbać o terminowość przy regulowaniu rat swoich zobowiązań.
Poza dokładnym przyjrzeniem się dochodom i wydatkom Klienta oraz jego historii kredytowej, bank rozważający udzielenie kredytu bierze pod uwagę wiele innych kwestii dotyczących jego aktualnej sytuacji. Nie bez znaczenia będzie wiek kredytobiorcy, stan cywilny, liczba dzieci, fakt posiadania majątku czy polisy na życie. Znaczenie może mieć nawet miejscowość, w której mieszka potencjalny kredytobiorca.
Każdy bank indywidualnie podchodzi do wniosku Klienta, kładąc mniejszy lub większy nacisk na poszczególne elementy zdolności kredytowej, dlatego przez złożeniem wniosku, warto sprawdzić swój potencjał finansowy w kilku różnych bankach. Wstępną ocenę zdolności kredytowej można dziś dokonać przez konsultację z Doradcą Kredytowym.
Może zdarzyć się tak, że ta sama osoba w jednym banku nie będzie mieć szansy na kredyt w oczekiwanej wysokości, podczas gdy inna instytucja oceni jej wniosek pozytywnie.
Przed udaniem się do banku, warto zastanowić się nad poprawą swojej zdolności kredytowej. Dobrym rozwiązaniem może być całkowita spłata zobowiązań lub ich konsolidacja w celu obniżenia miesięcznej raty. Pomoże nam ograniczenie lub całkowita likwidacja limitów w nieużywanych kartach kredytowych czy debetach. Zdolność kredytową można poprawić również przez dołączenie dodatkowego kredytobiorcy, który uzyskuje stabilne dochody. Często zdarza się, że młodzi ludzie proszą o przystąpienie do kredytu swoich rodziców, aby z czasem, po uzyskaniu samodzielnej zdolności do spłaty, odłączyć ich od zobowiązania.
 
Możemy bezpłatnie i szybko zweryfikować dla Ciebie zdolność kredytową przy uwzględnieniu powyższych kryteriów. Chętnie doradzimy co zrobić, aby przygotować się do kredytu oraz jak wybrać bank, który zaakceptuje konkretną sytuację finansową.
Kontakt: biuro@zabankuj.pl
+48 533 300 231